Injustering av värmesystem, kyla och ventilation

Vi på Energisparkonsult är experter på injustering av värme och kylsystem. Våra kunder är bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och fastighetsägare.​ Med erfarenhet över 3 000 injusteringsarbeten vet vi vad som krävs för att både projektera, modernisera och injustera på bästa sätt.

Varför injustera sitt värmesystem?Med en korrekt injustering av värmesystemet ökar komforten i huset och minskar energiförbrukningen.

Injustering av värmesystem skapar likartad rumstemperatur som nås oberoende av rummets storlek eller placering i planet. Med injustering av värmesystemet reduceras antalet övertempererade lägenheter och sänker således den totala värmeanvändningen i fastigheten. Samtliga radiatorer i byggnaden justeras till beräknade värden. Här kan en stor kostnadsbesparing hämtas och skapa samtidigt komfort för dem boende. Injusteringen har två syften: att förbättra inomhusklimatet och att ge förutsättningar för energisparande åtgärder.

När temperaturen efter injusteringen är jämn i hela fastigheten finns möjlighet att vidta åtgärder som minskar energianvändningen, i första hand genom att medeltemperaturen kan sänkas utan att äventyra rimlig komfort.

Först när injusteringen är avslutad och framledningstemperaturen anpassats till behovet vet man hur stor besparing injusteringen givit.

injustering-obalans

Vänster: Obalans i värmesystemet = olika temperaturer i lägenheterna och här bör injustering av värmesystemet utföras.

Höger: Korrekt injusterat värmesystem där lägenheterna har likvärdig temperatur.

Hur vet man om injustering behövs?

  • Gamla ventiler (som ofta kärvar).
  • Radiatorventiler kan både vara äldre och nyare men ej injusterade.
  • Ojämn temperatur i fastigheten.
  • Oljud ur termostatventiler.
  • Tillopp och retur i värmesystem har litet temperaturfall.

Vad är vinsten för fastighetsägaren?

  • Antalet klagomål minskar.
  • Jämnare värme i fastigheten ger bättre överblick hur mycket man kan sänka värmekurvan.
  • Pumpenergin minskar.
  • Värmeförbrukning minskar beroende på systemet gått tidigare = sparar energi!
  • Uttaget ur fjärrvärmenätet blir bättre och Q/W flöde förbättras.

Hur vi utför en värmeinjustering

1. Ev byte av radiatorventiler termostater och stamreglerventiler om dessa är behov av utbyte före injustering kan utföras.

2. Injusteringsberäkning, beräkning av effektbehov för respektive lägenhet och radiator.

3. Injustering av radiatorventiler i lägenheterna.

4. Energi och flödesmätning av stamventiler.

5. Efterkontroll vid kall väderlek och eventuell efterjustering.

6. Optimering av värmekurvor och tryckuppsättning av pumpkurvor.

7. Återmontering av termostater på radiatorerna.

8. Protokoll samt dokumentation upprättas och överlämnas till beställaren.

Vi använder alltid de senaste mät instrumenten och personal bär ID06 legitimation.

injustering

Låter det intressant? Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa er. Vi ser fram emot vidare samtal!

Postadress

Box 40
195 21 Märsta

Besöksadress

Voltgatan 7
195 60 Arlandastad

Kontakt

Växel: 08-595 105 70
E-post: info@energisparkonsult.se