Obligatorisk ventilationskontroll

Vi utför OVK besiktningar åt flertalet bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.

OVK besiktningar utförs regelbundet för att kontrollera att ventilationen fungerar.  Detta sker av en certifierad kontrollant.  Syftet är att varje lägenhet och lokal ska ha tillfredställande ventilation. Många kunder välja att utföra OVK och värmeinjustering samtidigt då detta underlättar för lägenhetsinnehavaren samt att föreningen kan utföra två saker i samma veva.

Energisparkonsult AB Stockholm

Box 40
195 21 Märsta
Växel: 08 595 105 70
E-post: service@energisparkonsult.se
Organisationsnummer: 556204-2985

Energisparkonsult i Mälardalen AB

Box 160
753 23 Uppsala
Växel: 018 24 66 66
E-post: service@energisparkonsult.se
Organisationsnummer: 559234-6687

Besöksadress

Voltgatan 24 A
195 60 Arlandastad
www.energisparkonsult.se