OVK besiktning

OVK besiktningar utförs regelbundet för att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationen fungerar. Obligatorisk ventilationskontroll sker av en certifierad kontrollant. Vi ser till att den genomförs noggrant, med fokus på de punkter och den flexibilitet som OVK-besiktningar faktiskt omfattar. Syftet är att varje lägenhet och lokal ska ha tillfredställande ventilation.

Önskar ni offert så tveka inte att kontakta oss.