DRIFT OCH FUNKTIONSKONTROLL VÄRMECENTRAL

Din fastighets undercentral är husets hjärta och står för de största utgifterna i ett fastighetsbestånd. För att värmecentralen ska fungera väl behöver den ses över och skötas om korrekt med jämna mellanrum.

Vi är experter på värmecentraler och driftoptimering.Med vårt drift & funktionskontrolls avtal hjälper vi er att effektivisera er värmeanläggning, minimera energiförbrukningen och spara tusentals kronor.

Vi erbjuder periodiskt återkommande funktionskontroll av värmecentral vilket syftar till att minimera energiförbrukning och driftavbrott genom regelbunden service och kontroll av värmecentralens samtliga komponenter. Detta görs av våra tekniska experter som regelbundet kontrollerar och servar er värmecentral.

Vi vet av lång erfarenhet att både nyare som äldre värmecentraler behöver ha funktionskontroll och service regelbundet. Även om tex utrustningen är ny så bör den optimeras till bästa drift då det är lika vanligt med felaktigheter som förekommer oavsett ålder på anläggning vilket kan kosta onödiga pengar.

Vårt standardavtal omfattar 3 besök per år men går naturligtvis att anpassa efter kundens önskemål och behov.

För närvarande har vi ca 600 anläggningar av både fjärrvärme och bergvärme och oljepannor i varierande storlekar.

Som tillval erbjuder vi även energianalyser, fjärrövervakning av värmecentraler via webb duc, service av ventilationsanläggningar samt statuskontroll av värme och vvc system.

​Skulle andra behov förekomma kan vi hjälpa till att tex byta fjärrvärmecentralen eller ta fram förslag på andra åtgärder som sparar energi i fastigheten, som till exempel byte av radiatorventiler, injustering av värmesystem.

Kopia av Namnlös

Våra tekniker finns alltid nära tillhands. Teckna ett det absolut bästa och prisvärda serviceavtalet på marknaden idag med Energisparkonsult AB.

7F6A7126

Fördelar med att teckna serviceavtal hos oss

  • Få kontroll över uppvärmningskostnaderna.
  • Förekomma problem genom korrekt service av värmecentralens delar.
  • Professionell och kunnig energitekniker som kan er värmecentral.
  • Reglerbunden driftoptimering av värmecentralen.
  • Regelbundna kontroller enligt gällande myndighetskrav.
  • Förslag på eventuella åtgärder.
  • Snabbt åtgärdat vid eventuella felaktigheter.
  • Kostnadsfri telefonrådgivning.
  • Servicerapport i PDF.

Önskar ni ett avtalsförslag? Tveka inte att kontakta oss!

Du måste ange ditt namn.
Du måste ange ett meddelande.

Energisparkonsult AB Stockholm

Box 40
195 21 Märsta
Växel: 08 595 105 70
E-post: service@energisparkonsult.se
Organisationsnummer: 556204-2985

Energisparkonsult i Mälardalen AB

Box 160
753 23 Uppsala
Växel: 018 24 66 66
E-post: service@energisparkonsult.se
Organisationsnummer: 559234-6687

Besöksadress

Voltgatan 24 A
195 60 Arlandastad
www.energisparkonsult.se