Injustering av värmesystem

 

Injustering av värmesystem

Vi ser till att kunden får god komfort och jämn värme hos de boende till lägre kostnader.

Injustering av värmesystem skapar likartad rumstemperatur som nås oberoende av rummets storlek eller placering i planet och minskar värmeanvändningen i fastigheten. Injusteringen har två syften: att förbättra inomhusklimatet och att ge förutsättningar för energisparande åtgärder.

Energisparkonsult AB arbetar dagligen åt bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag där vi utför korrekta injusteringar som sparar energi och samtidigt skapar komfort för de boende. Vi kan utföra injusteringsarbeten över hela Sverige. Har ni obalans i värmesystemet och behöver injustering?

Tveka inte att kontakta oss!

Referenskunder

%

Injustera värmesystemet och spara upp till 20% på uppvärmningskostader och få nöjda hyregäster

Bostadsrättsföreningen Jupiter (844 lgh)

Vi anlitade Energisparkonsult att utföra byte av samtliga radiatorventiler och sedan injustera värmesystemet i våra 844 lägenheter samt lokaler. De har alltid haft en god kontakt med oss som kund under projektet och vi är nöjda med resultatet.

Vi rekommenderar dem till andra bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.

Kristofer Kilander – Ansvarig förvaltare

Bostadsrättsföreningen HSB Rönnen (187 lgh)

Energisparkonsult har utfört byte av samtliga injustera värmesystemet och byta våra elementventiler med koppel. De har även installerat ny uppkopplad reglerutrustning med trådlösa temperaturgivare i våra lägenheter.  

Energisparkonsult AB är vi väldigt nöjda med och ser fram emot mer optimeringsarbeten i framtiden 

Vi rekommenderar dem till andra bostadsrättsföreningar.

Lage Eckeskog med övriga styrelsen

Bostadsrättsföreningen Prosten (108 lgh)

Under 2020 anlitade vi Energisparkonsult för byte av radiatorventiler och termostater med tillhörande injustering samt för att uppgradera vår fjärrvärmeanläggning.

Dem brinner för sitt arbete och det märktes från början. Under omständigheter pga corona-pandemin sköttes kontakten med våra medlemmar exemplariskt och vi har bara hört lovord. Även kontakten med oss i styrelsen var väldigt positiv.

Energisparkonsult AB är otroligt engagerade och kunniga och vi kan verkligen rekommendera dem till andra.

Fredrik Molund – Ordförande

Bostadsrättsföreningen Hinden (60 lgh)

Vu byte vår fjärrvärmecentral till en modern och utförde även injustering av värmesystemet efter energisparkonsult AB bytt våra gamla radiatorventiler och trimmat in värmesystemet. Vi styr idag värmen effektivare med hjälp av temperaturgivare i våra lägenheter.

VI har minskat vår energiförbrukning och är nöjda med arbetet. Serviceavtal tecknades för fortsatt sammarbete efter entreprenaden. 

Nils Thörnberg – Styrelsen

Bostadsrättsföreningen Muraren (60 lgh)

Energisparkonsult har utfört injustering av vårt radiatorsystem samt bytt våran fjärrvärmecentral med tillhörande styrsystem och övrig kringutrustning. Vi har även servicevtal med dem sedan 2017 där dem optimerar och servar vår fjärrvärmecentral. Vi har uppnått en bra energibesparing genom att investera i dessa åtgärder.  

Vi rekommenderar Energisparkonsult AB 

Jonas med styrelsen

Hur vi utför en värmeinjustering

1. Ev byte av radiatorventiler termostater och stamreglerventiler om dessa är behov av utbyte före injustering kan utföras. Vi byter även radiatorventiler och stamreglerventiler för värmesystem.

2. Injusteringsberäkning, beräkning av effektbehov för respektive lägenhet och radiator samt framtagning av styrkurva.

3. Injustering av radiatorventiler i lägenheterna.

4. Tryck och flödesmätning av värmestamventiler.

5. Efterkontroll för att säkerställa balans i värmesystemet som utförs vid kall väderlek där vi utför mätningar som protokollförs.

8. Återmontering av termostater på radiatorerna.

9. Protokoll samt dokumentation upprättas och överlämnas till beställaren.

Vi använder alltid de senaste mät instrumenten och personal bär ID06 legitimation.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

14 + 1 =