Energiutredning

Hur mår er fastighet? Beställ energiutredning

En energiutredning ger er underlag för att spara energi. Vårt mål är att hitta de mest kostnadseffektiva sätten att sänka era kostnader och det gör vi genom att kartlägga alla energitjuvar i byggnaden och sedan komma med förslag på åtgärder.

V går igenom hela din fastighet och tittar på de tekniska installationerna. Vi analyserar er energianvändning. Vi skapar oss en bild av hur fastigheten mår, och hur effektiv den är energimässigt. Sedan tar vi fram ett förslag på åtgärdspaket som sparar energi. Allt sammanställs i en rapport där varje punkt presenteras med budget, återbetalningstider och energi-/miljömässiga resultat.
• Utredning och analys av er fastighets nuvarande energisituation
• Platsbesök i er fastighet
• Tydlig rapport i PDF.
• Analys av tekniska livslängder på ert befintliga system och dess komponenter
• Budget och payoff tider för varje föreslagen åtgärd.

Vi utreder er nuvarande energisituation och hjälper er med energibesparande åtgärder

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!