Installation av solpaneler

Vi erbjuder installation av solpaneler för en grönare och mer kostnadseffektiv energiförbrukning där ofta stora kostnadsbesparingar är möjliga.

Solpaneler för bostadsrättsförening

Har er förening en eller flera fastigheter med ledig takyta att montera solpaneler?
Om Ni har förutsättningar för utvinning av solenergi så genomför vi hela projektet åt er från start till färdig lösning.

Solpaneler för privatpersoner

Vi säljer och installerar solpaneler med Wi-Fi monitoring i en komplett ongrid anläggning för din villa eller fritidshus, installerat och klart av certifierade montörer. Du väljer storlek 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 Kilowatt. Vi levererar monterar samt driftsätter anläggningen och du lutar dig bekvämt tillbaka och låter solen hjälpa dig med elförsörjningen.

Vi installerar komponenter med hög kvalité och även ett nytt uppdaterat montagesystem från Mounting System ii Tyskland.

Kontakta oss för offert.