Rengöring av värmesystem

För att värmesystem ska vara energieffektiva är det viktigt att de är rena och korrosionsskyddade.
Vi rengör värmesystem för bättre funktion och energibesparing.

Många fastighetsägare har problem med värmen pga korrosion

Många fastighetsägare har problem med värmen pga korrosion

För att värmesystem ska vara energieffektiva är det viktigt att de är rena och korrosionsskyddade. Dålig vattenkvalité i kombination med hög syrehalt ökar på korrosionsprocessen i systemen vilket leder till försämrad värmeöverföring.

Vi hjälper er med följande:

• Vattenanalys
• Rengöring av värmesystem och värmeväxlare.

En stor del av husets energianvändning går till uppvärmning. Genom att se till att drift, funktion och effektivitet är bra, både för enskilda delar och för systemet som helhet, kan du spara både energi och pengar.

Värmesystemet är ständigt utsatt för luft och syre vilket orsakar invändig korrosion. Detta leder till igensättningar, kalla radiatorer, ojämn värmefördelning i fastigheten och nedsatt effektivitet i värmeväxlarna. Följden av detta blir att värmekostnaderna ökar. Vi fokuserar på att lösa dessa problem och på att säkerställa bästa möjliga funktionalitet och livslängd för värmeöverföringsprocesserna. 

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!