Serviceavtal för värmecentral 

Vi utför service av er undercentral oavsett om ni har fjärrvärme eller värmepumpar så har vi expertisen som krävs för att regelbundet serva, driftsoptimera och energieffektivisera för att förekomma problem och minimera energiförbrukningen. Energisparkonsult AB har idag förtroendet att serva över 600 undercentraler åt bostadsrättsföreningen i Stockholm och Uppsala län.

En premiumtjänst för bostadsrättsföreningars energi och uppvärmningscentral.

Vi ser till att värmekostnaderna inte drar iväg i onödan. Med våra engagerade drifttekniker får ni regelbunden drifts optimering och korrekt utförd service och funktionskontroll av er värmeundercentral som leder till minskade energikostnader och onödiga utgifter oavsett om ni har fjärrvärme eller tex värmepumpsanläggning så har vi kunskapen som krävs.

Vi löser alla typer av problem som förekommer snabbt och smidigt. Detta görs av våra sakkunniga experter som regelbundet kontrollerar och servar er värmecentral.

Och om någonting skulle gå sönder tex akut så kan vi åtgärda detta och då får ni offert av oss för den felavhjälpande åtgärden. Vi kan även hjälpa till med allting annat som berör er värmesystem och vattensystem.

Energisparkonsult ABs serviceavtal hjälper vi er att:

  • Förekomma problem genom korrekt service och funktionskontroll av värmecentralens samtliga delar.
  • Med rätt expertis och personal som kan er värmecentral.
  • Ni som kund skall betala mindre pengar åt energibolagen. (exempelvis till Stockholm exergi)
  • Värmecentralen driftsoptimerad och ej förbruka onödig energi.
  • Ge er förbättringsförslag och energibesparande lösningar.
  • Åtgärda problem och felaktigheter snabbt.
  • Servicerapport som är noggrann utförd i PDF.

Har ni frågor så tveka inte att kontakta oss. 

 

Kontakta oss för avtalsförslag här.