Driftkontroll & service av fjärrvärmecentral

Vi utför periodiskt återkommande driftkontroll och service samt övervakning där hjälper vi er att regelbundet driftoptimera och effektivisera er fjärrvärmecentral för att förekomma problem och minimera energiförbrukningen.

Trygg service för bostadsrättsföreningars uppvärmning

Drift och serviceavtal 1

 • Funktionskontroll, fysiskt servicebesök 2 ggr årligen.
 • Driftrapport i pdf format.
 • Årlig statuskontroll med förbättringsförslag.
 • Telefonsupport dagtid.
 • Personlig energitekniker för er fastighet.

Drift och serviceavtal 2

 • Funktionskontroll, fysiskt servicebesök 3 ggr årligen.
 • Driftrapport i pdf format.
 • Årlig statuskontroll med förbättringsförslag.
 • Telefonsupport dagtid.
 • Personlig energitekniker för er fastighet.

Pris: 9900 kr/år exkl moms*. Felavhjälpande åtgärder debiteras separat.

Driftövervakning

 • Övervakning på distans
 • Larmhantering och felsökning

För dig som vill ha en komplett tjänst för din fjärrvärmecentral har vi tillvalet driftövervakning som riktar sig till er som har fjärrvärmecentral uppkopplad. Då kan ni enkelt välja till att Energisparkonsult AB sköter övervakningen åt er.

Vår personal bevakar larmen och agerar om något behöver åtgärdas och ser till att en tekniker kommer på plats och åtgärdar felet (reparation debiteras separat).

Önskar ni få er fjärrvärmecentral uppkopplad?
Vi erbjuder våra kunder installation och uppkoppling av Ouman S203 fjärrvärmereglering som kan kombineras med Ouman trådlösa inomhusgivare för en fast kostnad. Detta sparar oftast över 10% energi.

Pris: 2500 kr/år exkl moms*. Felavhjälpande åtgärder debiteras separat.

Varför välja vårt service avtal?

 • Förekomma problem genom korrekt service av värmecentralens delar.
 • Sakkunnig tekniker med rätt expertis som kan er värmecentral.
 • Våra kunder betalar mindre åt energibolagen.
 • Värmecentralen håller längre och förbrukar ej onödig energi.
 • Regelbundna kontroller enligt gällande myndighetskrav.
 • Förslag på eventuella åtgärder.
 • Snabbt åtgärdat vid eventuella felaktigheter.
 • Kostnadsfri telefonrådgivning.
 • Servicerapport i PDF.
Z

Servicebesöken innefattar

 • Energiavläsning med driftstatistik.
 • Avläsning av temperatur och mätvärden.
 • Är och börvärden för värmecentral.
 • Temperaturdifferenser (delta t).
 • Värmeväxlare, shuntgrupper.
 • Expansionskärl, tryck och vatten bestånd.
 • Smutsfilter, partikelfilter, avgasning.
 • Cirkulationspumpar för värme och varmvatten.
 • Manometer, temperaturgivare och termometer.
 • Reglerutrustning, Apparatskåp (DUC).
 • Börvärden och styrkurvor.
 • Larmer och historik.
 • Ställdon och styrventiler.
 • Ventiltäthetsprov av styrventiler.
 • Provtappning av varmvatten.
 • VVC temperatur enligt myndighetskrav.
 • Försmutsningsprov av värmeväxlare.
 • Rörledningar och ventiler.
 • Läckagekontroll av samtliga komponenter.
 • Funktionskontroll av ev värmepumpar.
 • Förslag på förbättringsåtgärder.
 • Servicerapport efter varje besök i PDF.
Z

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!