Injustering av värmesystem

Injustering av värmesystem

 

Vi på Energisparkonsult är experter på injustering av värme och kylsystem. Våra kunder är bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och fastighetsägare.​ Med erfarenhet från tusentals injusteringsarbeten vet vi vad som krävs för att utföra en professionell injustering.

Injustering av värmesystem

Vi ser till att kunden får god komfort och jämn värme hos de boende till lägre kostnader.

 
Injustering av värmesystem skapar likartad rumstemperatur som nås oberoende av rummets storlek eller placering i planet och minskar värmeanvändningen i fastigheten. Injusteringen har två syften: att förbättra inomhusklimatet och att ge förutsättningar för energisparande åtgärder.

Energisparkonsult AB arbetar dagligen åt bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag där vi utför korrekta injusteringar som sparar energi och samtidigt skapar komfort för de boende. Vi kan utföra injusteringsarbeten över hela Sverige. Har ni obalans i värmesystemet och behöver injustering? Tveka inte att kontakta oss!

 

Vänster: Obalans i värmesystemet = olika temperaturer i lägenheterna och här bör injustering av värmesystemet utföras.

Höger: Korrekt injusterat värmesystem där lägenheterna har likvärdig temperatur.

Hur vi utför en värmeinjustering

 

1. Ev byte av radiatorventiler termostater och stamreglerventiler om dessa är behov av utbyte före injustering kan utföras. Vi byter även radiatorventiler och stamreglerventiler för värmesystem.

2. Injusteringsberäkning, beräkning av effektbehov för respektive lägenhet och radiator samt framtagning av styrkurva.

3. Injustering av radiatorventiler i lägenheterna.

4. Tryck och flödesmätning av värmestamventiler.

5. Efterkontroll för att säkerställa balans i värmesystemet som utförs vid kall väderlek där vi utför mätningar som protokollförs.

8. Återmontering av termostater på radiatorerna.

9. Protokoll samt dokumentation upprättas och överlämnas till beställaren.

Vi använder alltid de senaste mät instrumenten och personal bär ID06 legitimation.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

8 + 7 =